Beveiligingsincidenten en datalekken

Stichting SIMON heeft een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.
U kunt een (mogelijk) beveiligincident of datalek via dit formulier melden bij onze privacy officer:
Meldingsformulier beveiligingsincidenten en datalekken.docx

Bij SIMON vinden wij de veiligheid van onze ICT-systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van deze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ICT-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ICT-systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij SIMON te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen. Meer over het ontdekken en melden van kwetsbaarheden in onze ict-systemen leest u bij Uitleg over responsible disclosure.