Op 5 oktober staken veel leerkrachten voor een eerlijk salaris

Op 5 oktober staken veel leerkrachten voor een eerlijk salaris. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op om de petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen' te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. 

Bilalschool scoort hoog met cito!

De onderwijskwaliteit op de Bilal is wederom bewezen hoog!
De kinderen van groep 8 hebben voorafgaand aan de Citotoets ieder hun eigen doelstelling bepaald. Met veel respect op elkaars doelstelling hebben de kinderen elkaar geholpen en gemotiveerd. Samen hebben ze het gewenste groepsgemiddelde berekend; hun gezamenlijk gemiddeld doel lag op 541.
Met trots kunnen wij melden dat de kinderen gemiddeld 541,7 behaald hebben!
Heel knap!!

Wat hebben de SIMON scholen gedaan met de nasleep van de couppoging in Turkije?

Tijdens de zomervakantie vond in Turkije een couppoging plaats. De couppoging, en de nasleep daarvan, raakt ook de Turks-Nederlandse gemeenschap, waaronder wellicht ook de kinderen.

Mogelijk hebben sommige van onze ouders en hun kinderen op vakantie in Turkije de couppoging van dichtbij meegemaakt. Anderen hebben wellicht in Turkije of hoorden van hun ouders wat er gebeurde. De (sociale-) media aandacht, discussies en spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland kunnen angst en onzekerheid voor sommige leerlingen en ouders veroorzaken.

Om de mogelijke nasleep op onze scholen in goede banen te begeleiden, hebben wij onze scholen (directeuren en het personeel) geïnformeerd en instructies gegeven om dit onderwerp binnen de uitgangspunten van onze organisatie onderling en met de leerlingen van de bovenbouw te bespreken. De scholen hebben een handreiking met suggesties gekregen, die landelijk beschikbaar zijn gesteld. Daarin staat vermeld hoe scholen kunnen omgaan met incidenten, rampen, aanslagen c.q. oorlogen.

SIMON scholen zijn open Nederlandse basisscholen op islamitische grondslag en houden zich aan de Nederlandse grondwet. Iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, die onze identiteit, visie en onderwijsconcept kan onderschrijven, is bij ons welkom (zie daarvoor onze grondslag met kernwaarden). Onze scholen staan geheel autonoom op gelijke afstand tot alle erkende organisaties en werken zonder enige voorkeur of vooroordeel met deze organisaties samen. Daarmee willen wij voorkomen dat politieke ontwikkelingen het leerproces van onze kinderen in gevaar brengt.

Mensen leren het beste als ze samenwerken, zich veilig voelen, elkaar zien staan en elkaar vertrouwen. Wij willen ook graag dat onze leerlingen leren omgaan met mensen die andere opvattingen en achtergronden hebben. Met een stevige basis vanuit hun islamitische identiteit de wereld gaan verkennen, anderen ontmoeten en waarden kunnen delen. Het is onze missie om dat mogelijk te maken. "Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (aklaaq) te voltooien"heeft profeet Mohammed (s.a.w.) gezegd.

Op onze scholen bepaalt de islamitische manier van naar het leven kijken hoe wij onderwijs geven. Dit betekent dat onze scholen erkennen en respecteren dat er verschillende islamitische geloofsgemeenschappen bestaan, die allemaal anders zijn en dingen op hun eigen manier begrijpen en beleven. Wij maken keuzes op basis waar wij voor staan. Mensen die betrokken zijn bij onze organisatie met verschillende religieuze en culturele achtergrond begrijpen dit, en kijken op dezelfde manier naar de mens. Zo helpen wij de kinderen om te worden wie ze zijn. Daar hoort uitsluiten, veroordelen en discrimineren van mensen niet bij. De mensen die bij ons werken, of hun kinderen bij ons op school hebben, staan achter onze uitgangspunten. Ze herkennen zich in waar wij voor staan en voelen zich daarbij thuis en dat laten ze ook zien. Onze scholen in regio Midden en Noord zijn zoals gewoon rustig en vreedzaam gestart. Wij vewachten het zelfde voor onze scholen in regio Zuid aanstaande week.

Wij gaan er vanuit dat al onze ouders hier achter staan en zich houden aan het bovenstaande. Mochten wij bij onze leerlingen iets waarnemen wat ons zorgen baart, dan zullen wij dat z.s.m. bespreekbaar maken met de desbetreffende ouders. Andersom vragen wij de ouders het zelfde te doen wanneer zij iets opvallends bij hun kinderen merken of zelf met bepaalde vragen rondlopen. Wij nemen aan dat deze informatie duidelijkheid geeft en bijdraagt aan de handhaving van de rust en de prettige onderlinge samenwerking.

Ismail Taspinar,
College van Bestuur