Iedereen, die in naam van een religie of een ideologie geweld predikt of tolereert, hoort niet bij ons !

  Welkom bij SIMON

SIMON scholen: één schoolbestuur voor 11 basisscholen op islamitische grondslag. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over onze onderwijsorganisatie, onze diverse scholen en over onze werkwijze.

Bekijk ook onze folderWorden wie je bent (N).pdf
Voor het bezoeken van een website van één van onze scholen: klik hieronder op een ster.
 

Voor wie is SIMON?

SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de islamitische basisscholen, die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het islamitisch geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.
 

 

“Worden wie je bent”

(regels uit liedje 'Baklava of rijstevla'
 Kinderen Voor Kinderen)

Mijn vader komt uit Nederland
Mijn moeder uit Marokko
 
Nu heb ik dus een vaderland
Daar kun je ‘s winters sleeën
En ook heb ik een moederland
Met prachtige moskeeën
 
Daar lekker elke dag couscous
Hier weer patat met appelmoes
Twee landen dat is dubbel fijn
Ik ben blij dat ik mezelf mag zijn