Bestuursbureau

Op bovenschools niveau functioneert het bestuursbureau. Dit bureau ondersteunt het College van Bestuur. Het bureau wordt bemand door het College van Bestuur, de stafmedewerkers Financiëel Management & Huisvesting, Personeel & Organisatie. Daarnaast hebben wij een voorzitter Directeurenberaad. Het team wordt ondersteund door een management assistent.
 

College van Bestuur

Ismail Taspinar, voorzitter
Jeanne van der Voort
 

Directeurenberaad

Henk 't Jong, voorzitter
 

Stafmedewerker P&O

Bayram Uysal
 

Stafmedewerker Financieel Management en Huisvesting

Gijs van Vliet (di t/m do)
 

Management assistent

Annette Soedito-Lawalata (ma t/m do)
 
De administratie van SIMON wordt per 1 januari 2013 verzorgd door Concent te Zwolle